Válaszom az Unicredit uzsora ajánlatára

Illustration for article titled Válaszom az Unicredit uzsora ajánlatára

Tisztelt Unicredit!

Tegnap vettem kézhez május 16-n kelt levelüket, melyben 900.000 Ft-t ajánlanak nekem 24,95%-os éves kamatra. Had reagáljak két pontban megkeresésükre:

1. Abban a tudatban éltem, hogy elektronikusan tartjuk a kapcsolatot, nem pusztítjuk a környezetünket felesleges szemét küldözgetésével.

Advertisement

2. Ajánlatukat uzsorának minősítem, nálam feliratkoztak a Raiffeisen és az OTP melé, mint gátlástalan rablóbanda, a hónap végével megszüntetem Önöknél vezetett számlámat.

Üdvözlettel,

Iványi Márton

Share This Story

Get our newsletter